Logo Vidas'99

VZH

 

VZH staat voor Verkeers-Zekere Hond.

 

In het VZH-examen moet de hond aantonen dat hij in het alledaagse leven te vertrouwen, sociaal en gehoorzaam is. Het is tevens de basis voor de VH (Verdedigings Hond), SchH (Schutzhund), IPO (Internationale Prüfungs Ordnung) en SpH (Speurhond) examens: zonder VZH geen VH / IPO / SchH of SpH.

Het programma is opgesplitst in 2 delen deel A en deel B. Om aan het examen mee te kunnen doen moet de hond minimaal 15 maanden oud zijn, het complete programma ziet er als volgt uit:

 

 

Het A - gedeelte:

 

Maximaal aantal punten te behalen: 60

Om te slagen voor het A -gedeelte moeten er minimaal 42 punten

worden behaald.

 

Volgen aan de lijn (15punten)

Met slappe lijn moet de hond de baas volgen in een parcours
zoals voorgeschreven in het examen reglement.

De oefening bestaat uit versnelde pas , looppas , langzame
pas , links en rechtsom , keerwending. Ook dient op aanwijzing van de keurmeester de hond door een groep van 4 personen heen te lopen waarbij tenminste 1 x halt wordt gehouden in de nabijheid van een persoon.

 

Vrij volgen ( 15 punten)

Het zelfde als boven maar dan nu geheel los.

Op  aanwijzing  van  de  AK  wordt  de  HD  in  basispositie  afgelijnd.  De  HG  hangt  de  lijn  over  de schouder of steekt ze in zijn zak ( telkens langs de van de HD afgewende zijde) en begeeft zich met zijn vrij volgende HD terug in de personen groep om daar minstens eenmaal halt te houden.

Na het verlaten van de groep neemt de HG kort de basispositie in en begint met de volgende oefening.

 

Zit -Oefening ( 10 punten)

Vanuit basispositie gaat de HG met zijn vrij volgende HD en met het commando “Volg of Voet” recht door, na 10 à 15 passen neemt de HG de basispositie aan en geeft het commando  “Zit”  en loopt 15 passen door en draait zich om in de richting van zijn HD. Op aanwijzing van de AK gaat de HG terug naar zijn HD en neemt aan zijn rechter zijde de basispositie in. Indien de HD in plaats van te zitten gaat liggen of blijft staan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.

 

Afleggen met voorroepen ( 10 punten)

Vanuit basispositie gaat de HG met zijn HD en met het commando “Volg of Voet” recht door. Na ten minste 10 à 15 passen neemt de HG de basispositie in en geeft het commando “Af” en loopt daarna 30 passen door en draait zich om in de richting van zijn HD en blijft stil staan. Op aanwijzing van de AK roept de HG zijn HD met het commando “Hier of de naam van de hond”. De  HD  moet  opgewekt  en  snel  naar  de  HG  komen  en  dicht  voor  hem  gaan  zitten.  Op  het

commando  “Voet”moet de HD snel en recht in de basispositie gaan zitten. Indien de HD blijft staan of gaat zitten worden

5 punten afgetrokken.

 

Afleggen met afleiding  ( 10 punten)

Bij  het  begin  van  de  afdeling  A  van  een  andere  HD  legt  de  HG  zijn  afgelijnde  HD  met  het commando “Af” op een door de AK aangeduide plaats uit basispositie af en laat zijn HD zonder de  lijn  of  eventuele  andere  voorwerpen    achter.  Daarna  gaat  de  HG  zonder  om  te  kijken  en steeds in het zicht van de hond blijvend 30 passen van de HD weg en blijft met de rug naar de HD rustig staan. De HD moet zonder inwerking van de HG rustig blijven liggen gedurende de tijd dat  de  werkende  HD  oefeningen  1 – 4  uitvoert.  Op  aanwijzing  van  de  AK  gaat  de  HG  aan  de rechterzijde  van  zijn  HD  staan.    Na  3  sec  moet  de  HD  op  aanwijzing  van  de  AK  en  op  het commando “Zit” de basispositie
aannemen. Onrustige houding van de HG evenals andere inwerkingen, onrustig liggen door de HD, te vroeg opstaan of zitten bij ophalen leiden tot puntenaftrek. Gaat de HD staan of zitten maar blijft op zijn plaats, dan volgt een deel beoordeling. Verlaat de HD de plaats met meer dan 3m voor einde van oefening 2 van de werkende HD, dan is de oefening met 0 punten te waarderen. Komt de HD de HG tegemoet bij het ophalen dan volgt een aftrek tot 3 punten.

 

Link naar het loopschema.

 

 

Het B - gedeelte:

 

Alleen als men geslaagd is voor het A gedeelte , kan men het examen voortzetten. Het B - gedeelte is dus alleen mogelijk als het A gedeelte gehaald is. Het B gedeelte is het Praktische gedeelte welke op de openbare weg afgenomen wordt. Midden in het centrum is de hond alleen gelaten en aan een paal vastgezet. De keurmeester loopt om de hond heen waarop de hond rustig en zonder agressie op moet reageren. Hetzelfde geld voor de honden in verkeerssituaties rustig en zonder agressie moeten blijven zitten.

 

Op het teken van de keurmeester maakt u de 1 meterlijn aan de halsband los en geeft de hond vrij om te gaan waar hij wil. Op teken van de keurmeester moet de hond weer geroepen worden. Het doel van de oefening is om te bekijken of de hond gemakkelijk onder appel terugkeert nadat deze het vrij commando heeft gehad. In tegenstelling tot het A gedeelte mag de hond nu in de buurt van je gaan zitten. Het gaat hier om de gehoorzaamheid in het verkeer. Voor het praktische gedeelte worden geen punten gegeven. De onderdelen samen moet  de keurmeester een indruk geven of deze wel of niet voldoet aan de omschrijvingen zoals geschreven in het examen reglement.

 

De hond is geslaagd of afgewezen.

Bij afwijzing dient het gehele examen opnieuw te worden afgelegd.

 

Reglement VZH

 

VZH verkeerszekere hond Vidas99

TERUG

VIDAS'99

© Vidas'99 2015