Logo Vidas'99

VIDAS'99

AFRICHTING  IPO 1-3

Bestaat uit 3 disciplines: (A) speuren,
 (B) Appèl en (C) manwerk.

 

 

 

Speuren (afdeling A)

 

Wordt wel eens onderschat maar is eigenlijk de meest uitgebreide materie binnen de hondensport. Bij deze discipline zien we waartoe een hond, met behulp van zijn unieke reukorgaan, in staat is. Kijk maar eens naar de diverse praktische toepassingen van honden bij politie, douane, leger en natuurlijk de reddings- en lawine honden. Met hun neus vinden ze verscholen mensen, springstoffen, drugs en zelfs geldbiljetten

 

Met hun unieke reukorgaan zijn honden tot grootse prestaties in staat, iets waar wij als mens alleen maar kunnen dromen maar gelukkig wel van mogen profiteren, mist wij op de juiste wijze gebruik van deze eigenschappen van de honden maken.

 

Bij de cursus worden geleiders en honden, stapsgewijs ingevoerd in de wereld van het speuren. Door op spelende wijze de speurdrang van de pups stimuleren, leert men geleiders met hun honden hoe zij op langere termijn, sporen van verschillende niveaus,  zelfstandig en rustig tempo uit kunnen werken. Hiervoor is vooral veel geduld nodig maar daarnaast ook enig inzicht en kennis, tijd en energie. Speuren is een zware fysieke inspanning voor de hond en vergt een goede conditie en gezondheid. Wanneer men uiteindelijk kan genieten van een drangvolle en zelfstandig speurende hond, dan geeft dat een trots en voldaan gevoel en zijn alle inspanningen en trainingen met uw hond het dik en dubbel waard.

 

De uitvoering en eisen voor de verschillende IPO-certificaten voor afdeling A, staan in het IPO  examenreglement beschreven.

 

 

 

 

 

Appèl (afdeling B)

 

Is het onderdeel dat als een rode draad door alle 3 de disciplines loopt en staat voor gehoorzaamheid. Een hond moet gehoorzaam zijn en tijdens het appèl komt dit onderdeel het meest aan bod. Door allerlei volgoefeningen met keertwendingen en halt houden moet de hond opmerkzaam zijn baas volgen en direct reageren. De hond moet op de commando's van zijn baas snel gaan zitten, af gaan, staan, springen en apporteren. Dit ziet er gemakkelijk uit maar vergt veel tijd, inzicht en enorm veel geduld. Het is daarom zaak dat men hierbij hulp krijgt van ervaren mensen en stapsgewijs leert hoe we de hond duidelijk kunnen maken  wat we van hem verlangen tijdens een bepaalde oefening.

 

De hond moet wel plezier in z'n werk hebben en als hij de oefening(en) begrijpt, komt er ook vervolgens ook meer plicht bij kijken tot de hond alle oefeningen snel en correct uitvoert op commando van de geleider. Er zijn verschillende niveaus waarin een hond kan laten zien wat hij geleerd heeft en dat gebeurt tijdens de verschillende examens. Hierbij worden de eisen ook telkens ietsje zwaarder zodat uiteindelijk met het behalen van het IPO3 certificaat, de hond, heeft aangetoond de oefeningen op het hoogste niveau te kunnen uitvoeren..

 

Goed gedrag en gehoorzaam zijn voor onze honden van belang tijdens examens, wedstrijden maar ook in het dagelijkse bestaan binnen onze maatschappij. Niet iedereen is een hondenliefhebber en daarom zijn er vaak vooroordelen, soms terecht maar vaak ook onterecht. Het is daarom van belang dat wij onze honden leren zich te gedragen en niet voor overlast of ergernis zorgen. Ervaring leert dat een gehoorzame hond met goed gedrag, respect en begrip bij onze medemens afdwingt. Aan ons, geleiders dus de dankbare taak om van onze persoonlijke vriend ook een vriend van onze samenleving te maken.

 

De uitvoering en eisen voor de verschillende IPO-certificaten voor afdeling B, staan in het IPO    examenreglement beschreven.

 

 Link naar het loopschema.

 

 

Manwerk (Afdeling C)

 

Is voor de meeste mensen vaak het spectaculairste onderdeel binnen de africhting maar alleen daarmee komt men er echt niet. Alleen een perfecte gehoorzame hond zal op dit onderdeel goed scoren. Onze honden vinden dit zelf ook een geweldig onderdeel en kan het gebeuren dat de driften en temperament  van de hond met hem op de loop gaan. Daarom is hierbij het gehoorzaam van essentieel belang om op examens en wedstrijden, goed te kunnen presteren. De opbouw van honden tijdens en voor het manwerk , vergt veel energie en uithoudingsvermogen van onze honden. Daarbij is het nodig dat men kennis en inzicht verkrijgt over de wijze waarop de verschillende driften van de hond in de praktijk tot uiting komen en hoe wij daar op de best mogelijke manier gebruik van kunnen maken, tijdens het manwerk.

 

Tijdens het manwerk wordt veel moed en zelfstandigheid van de hond gevraagd en dat kan alleen als de oefeningen consequent, inzichtelijk en correct worden aangeleerd, daarbij rekeningen houdend met het type hond waar mee wordt gewerkt. Temperament, drift en leeftijd spelen hierbij een grote rol en ervaring en inzicht zijn hierbij van groot belang. Verenigingen hebben zulke mensen met ervaring en inzicht en met behulp van deze mensen en het zich eigen maken van kennis van de hond, bent u op de juiste weg om de mogelijkheden van uw hond te doorgronden en deze op juiste wijze toe te passen.

 

Manwerk vereist een eerlijke en correcte inzet en samenwerking tussen geleider, pakwerker en instructeur om de honden met geduld en inzicht op ontspannen wijze voor te bereiden op het examen of op de wedstrijd.

 

De uitvoering en eisen voor de verschillende IPO-certificaten voor afdeling C, staan in het IPO  examenreglement beschreven.

 

© Vidas'99 2015